Kích hoạt sim 3G Viettel

Giá cước của sim Viettel kích hoạt lên 3G

Đầu tiên  soạn 3G ON gửi 161

Tiếp theo chọn gói cước phù hợp ví dụ: MI50 gửi 191

 

TT

Gói cước

Đơn vị

Cước TB

(đồng)

LL miễn phí

(MB)

Cước lưu lượng

(Đ/10 KB)

1

MI 0

Tháng

-

-

10

2

MI 10

10.000

25

3

MI 25

25.000

100

4

MI 50

50.000

300

5

MI 200

200.000

3072

6

MI 12

Ngày

12.000

250

7

MI 80

7 ngày

80.000

1024

                                            Bảng giá cước áp dụng từ ngày 3/2/2010.

 

 

1.     Giá cước của sim 3G Viettel (Áp dụng từ ngày 01/07/2010)

Gói cước PC  

 

STT

Gói cước

Đối tượng

Cước TB tháng

Lưu lượng miễn phí

Cước lưu lượng vượt mức (đ/MB)

1

PC 30

Trả sau

30.000

600 MB

 

50

 

2

PC 60

60.000

1,3 GB

3

PC 100

100.000

2,3 GB

4

PC 200

200.000

5 GB

5

PC easy

Trả trước

-        

-

50

 

                                                          (Mức cước trên đã bao gồm 10% VAT)

Gói cước Laptop

 

STT

Gói cước

Đối tượng

Cước TB tháng

Lưu lượng miễn phí

Cước lưu lượng vượt mức (đ/MB)

Cước SMS

1

Laptop 40

Trả sau

40.000

600 MB

65

-      Nội mạng, ngoại mạng : 500 đ/sms

-      Quốc tế: 2.500 đ/sms

2

Laptop 80

80.000

1,3 GB

3

Laptop 120

120.000

2,3 GB

4

Laptop 220

220.000

5GB

5

Laptop easy

Trả trước

-        

-

65

 

 

1.     Quy định tính cước dịch vụ D-com 3G:

      -        Phương thức tính cước lưu lượng của thuê bao D-Com 3G là 10KB+10KB. Phần lưu lượng sử dụng chưa tròn 10KB được làm tròn là 10KB.

Đối với gói cước trả sau:

-       Phí hòa mạng: 119.000 đồng

-       Tiền cước thuê bao chỉ tương ứng với mức lưu lượng miễn phí thuê bao được hưởng; không bảo lưu hoặc quy đổi ra tiền phần lưu lượng chưa sử dụng hết trong tháng.

-      Phương thức tính cước thuê bao:

  • Thuê bao hòa mạng từ ngày 1 đến ngày 20 của tháng: tính 100% cước thuê bao tháng.
  • Thuê bao hòa mạng từ ngày 21 đến hết tháng: tính 50% cước thuê bao tháng.

-     Khi chuyển đổi giữa các gói cước trả sau, thuê bao được bảo lưu phần lưu lượng miễn phí chưa sử dụng hết.

Đối với thuê bao trả trước:

-     Bộ KIT hòa mạng trị giá: 65.000 đồng. Khi kích hoạt Kit thuê bao có 50.000 đồng trong tài khoản thực;

-     Hệ thống tài khoản gồm: 01 tài khoản thực, 01 tài khoản khuyến mại, 01 tài khoản data. Trừ tiền sử dụng dịch vụ theo thứ tự tài khoản khuyến mại đến tài khoản thực;

 

-     Thuê bao có thể chuyển đổi giữa các gói cước PC trả trước, trả sau; Laptop trả trước, trả sau:

·        Phí chuyển đổi từ thuê bao trả trước sang trả sau: miễn phí;

·        Phí chuyển đổi giữa các gói trả sau: miễn phí;

·        Phí chuyển đổi từ thuê bao trả sau sang trả trước: 50.000 đồng/lần.

-     Thuê bao các gói PC không được chuyển đổi sang các gói Laptop và ngược lại.

 

Danh mục tin